Kan nyheter vara reklam?

En sak man ska ha med sig när man läser nyheter är att det ganska ofta kan finnas ekonomiska intressen bakom. Så som vi varit inne på i en annan artikel på hemsidan är nyheter något som kan påverkas av den ekonomi som driver de företag som rapporterar. I vissa fall kan nyheter till och med vara på gränsen till reklam.

Bloggar och inlägg

I olika typer av bloggar och inlägg på sociala medier kan man ibland läsa saker som uppfattas som nyheter. Till exempel kan man prata om hur forskning visar att vissa saker är viktiga för att vi ska må bra och sedan erbjuda en produkt som har med dessa saker att göra.

I dessa fall använder man nyheter för att marknadsföra sina egna produkter. Det kanske inte är nyheten i sig som är reklam men sammanhanget den används i och det är ett sätt man använder den på gör att den ändå får betraktas som någon typ av marknadsföring.

Politik

Det är heller inte ovanligt att olika typer av sajter eller hemsidor som levererar nyheter också gör reklam för någon typ av parti. Det finns ganska gott om tidningar som är partipolitiskt bundna, eller som har någon typ av politisk ideologi. Ofta har de ju politiker eller andra inflytelserika personer som skriver inlägg eller ledare i tidningen eller på hemsidan.

Man använder alltså sina nyheter som ett sätt att få folk att läsa även de politiska åsikter man har som tidning. Även detta kan vara bra att vara medveten om när man tar åt sig nyheter, så att man vet vad man påverkas av och vilka tankar som ligger bakom.

Nyheter som reklam behöver dock inte per definition vara fel. Att en tidning här en anknytning till en viss del av politiken eller till ett visst parti är inte alla gånger speciellt problematiskt. Ofta är de som läser tidningen medvetna om på vilken sida i politiken denna tidning står och vet därmed att det kan påverka vilka texter och saker som skrivs i tidningen.

Till sist är det också bra att säga att nyheter generellt är mycket bra att ta del av. Vi lär oss mer om den omvärld vi lever i och får en bättre förståelse för olika typer av människor som lever runt omkring oss. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det är bra att ta del av stora mängder nyheter från olika källor, även om en hel del av dem innehåller viss reklam.